Zombie Event

<- Back


Zombie Event

 • Zombie Event to event odbywający się codziennie o godzinie 10:00 | 12:00 | 01:00 Nagroda z eventu jest Random Present Bag.
 • Gdy event zostanie wlaczony wyswietli sie nastepujaca wiadomosc:
  "Zombie Event wystartuje za 3 minuty. (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)"
 • Udajemy sie wiec do pomieszczenia z eventami (kamien przy wejsciu do Zombie Eventu powinien zniknac) i wchodzimy do teleportu.

 • ENGLISH INFO
 • Zombie Event This event takes place every day at 10:00 | 12:00 | 01:00 The award of the event is Random Present Bag.
 • When the event is switched on will display the following message:
  "Zombie Event will start for 3 minutes. (Entrance to the event is located in the depot for the teleporter labeled Events)"
 • So we go to the room with eventami (stone at the entrance to Zombie Event should disappear) and enter the teleporter.


 • Przenosi nas na arene zombie, po wejsciu okreslonej ilosci graczy zaczynaja pojawiac sie event zombie.

 • ENGLISH INFO
 • He takes us on arene zombies, once you enter a fixed amount of players are beginning to appear zombie event.


 • Na kazdego zabitego zombie pojawiaja sie 2 nowe. Wygrywa gracz, ktory najpozniej zginie.

 • ENGLISH INFO
 • For each dead zombies appear 2 new. The player, who is at least going to die.

 • Gamemaster: moze uruchomic event komenda !zombiestart
Monster Pedestal and Players Online Box

797
Players Online

1. Bije KluczykaLevel: (397)
2. Sinbad SzefLevel: (392)
3. Highscore EkLevel: (389)
4. KluchaLevel: (375)
5. Al Capone HereLevel: (374)
Ice Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar


Check out the
Character Market!