Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
190
Elite Draken Mail
Pastor Sempa
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 190
188
yalahari mask
Legendas
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 188
182
crystal ring
Ostry Kebab
1
1500cc
15000000gp
!auction buy, 182
178
demonwing axe
Kobitka
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 178
176
divine plate
Haskenio
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 176
173
divine plate
Misiek Rp
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 173
172
magic longsword
Inaczej
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 172
169
divine plate
Misiek Rp
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 169
167
turtle shell
Addon
100
100cc
1000000gp
!auction buy, 167
133
fire sword
Siwy Bialowieza
30
50cc
500000gp
!auction buy, 133
132
fire sword
Siwy Bialowieza
30
50cc
500000gp
!auction buy, 132
119
koshei's ancient amulet
Morientes
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 119
113
dragon claw
Wachu
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 113
109
shield of corruption
Wachu
1
50cc
500000gp
!auction buy, 109
108
blade of corruption
Wachu
1
50cc
500000gp
!auction buy, 108
15
blue piece of cloth
Blokkah
100
200cc
2000000gp
!auction buy, 15
14
blue piece of cloth
Blokkah
100
200cc
2000000gp
!auction buy, 14
2
holy orchid
Wygieety
1
50cc
500000gp
!auction buy, 2
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

760
Players Online

1. Sky De BravaLevel: (351)
2. Top KingLevel: (341)
3. BexiLevel: (334)
4. Dobra MordaLevel: (332)
5. WyjebezacalehpLevel: (311)
Ice storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar