Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
37
amazon helmet
Deathless
1
700cc
7000000gp
!auction buy, 37
34
dragon scale mail
Master Imitacja
1
8cc
80000gp
!auction buy, 34
32
ice rapier
Master Imitacja
20
0.4cc
4000gp
!auction buy, 32
29
exp potion
Woldekmord
1
600cc
6000000gp
!auction buy, 29
28
star tear
Woldekmord
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 28
23
white piece of cloth
Master Imitacja
1
0.93cc
9302gp
!auction buy, 23
22
red dragon scale
Master Imitacja
8
7.27cc
72727gp
!auction buy, 22
21
spider silk
Master Imitacja
9
13.87cc
138650gp
!auction buy, 21
20
red dragon leather
Master Imitacja
10
19.14cc
191387gp
!auction buy, 20
11
ice rapier
Master Imitacja
1
0.2cc
2000gp
!auction buy, 11
9
legion helmet
Master Imitacja
1
2.65cc
26490gp
!auction buy, 9
8
ice rapier
Master Imitacja
1
0.2cc
2000gp
!auction buy, 8
7
dragon slayer
Master Imitacja
1
3cc
30000gp
!auction buy, 7
5
royal helmet
Master Imitacja
1
6cc
60000gp
!auction buy, 5
4
knight armor
Master Imitacja
1
1cc
10000gp
!auction buy, 4
3
fire sword
Master Imitacja
1
0.8cc
8000gp
!auction buy, 3
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

252
Players Online

1. Pij WutkeLevel: (911)
2. CwelarirarirariLevel: (600)
3. Klekaj Przed PanemLevel: (584)
4. PaladymekLevel: (492)
5. ChooseLevel: (468)
Fire Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar