OTS List


Survival Areny to specjalny typ aren na których gracz walczy z różnymi potworami. Wraz z ich zabijaniem zwiększa się poziom areny, co przekłada się także na większy poziom danych potworów.
wejście do aren znajduje sie w depo miasta Thais za teleportem z napisem Survival.

na jedną arene można wejść raz na 24 h. areny posiadają limit lvlowy na każdą arene można wejść do określonego lvla. 1 arena max lvl 400, 2 arena max lvl 500, 3 arena max lvl 600, 4 arena max lvl 1000, 5 arena max lvl 1200, 6 arena max lvl 1400, 7 arena max lvl 1600, 8 arena max lvl 2000.

statystyki najlepszych graczy na arenie mozna zobaczyc w zakładce Top Arena Makers.

ENGLISH INFO
Survival Arena is a special type of arena where the player fights various monsters. As you kill them, the arena level increases, which also translates into a higher level of monster data.
entrance to the arenas is in the depot of the city of Thais behind a teleport with the inscription Survival.

You can enter one arena once every 24 hours. The arenas have a lvl limit for each arena you can enter a specific lvl. 1 arena max lvl 400, 2 arena max lvl 500, 3 arena max lvl 600, 4 arena max lvl 1000, 5 arena max lvl 1200, 6 arena max lvl 1400, 7 arena max lvl 1600, 8 arena max lvl 2000.

statistics of the best players in the arena can be seen in the tab Top Arena Makers.Monster Pedestal and Players Online Box

0
Players Online

1. MessiLevel: (8)
2. Sorcerer SampleLevel: (8)
3. Paladin SampleLevel: (8)
4. Knight SampleLevel: (8)
5. AetrakoLevel: (8)
Zombie Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar


Check out the
Character Market!