TEAM BATTLE Info
Event zaczyna się codziennie o godzinie 19:10. Przez dokładnie 10 minut możesz dołączyć do eventu komendą !jointmb. aby zrezygnowac z eventu wystarczy użyć komendy !leave.

Każdy uczestnik ma 3 życia, system dzieli zgłoszonych na 2 drużyny - czerwoną oraz niebieską. Zadaniem obu drużyn jest zabicie przeciwników, jeśli którejś się to uda - każdy z tej drużyny wygrywa losowy przedmiot oraz golden trophy przeciwnicy przegrani otrzymuja tylko silver trophy na trophy jest informacja o tym ze gracz brał udział w walkach.

Wymagany minimalny poziom aby dołączyć to 100. Maksymalna ilość osób na evencie to 200.
maxymalny czas trwania eventu to 20 minut event może zakończyć się wcześniej gdy przeciwnicy wykorzystają wszystkie życia.


ENGLISH INFO
The event starts every day at 19:10. For exactly 10 minutes you can join the event with a command !jointmb. to cancel the event, just use the command !leave.

Each participant has 3 lives, the system divides the teams into 2 teams - red and blue. The task of both teams is to kill enemies, if you succeed - each of this team wins a random item and golden trophy opponents losers receive only silver trophy on the trophy is information about the player took part in the battles.

Required minimum level to include 100. The maximum number of people per event is 200.
the maximum duration of the event is 20 minutes, the event may end earlier if the opponents use all their lives.Rewards
Yalahari Mask You see a yalahari mask (Arm:5, magic level +2). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 35.00 oz.
Divine Plate You see a divine plate (Arm:13, protection holy -10%, death +10%). It can only be wielded properly by paladins. It weighs 75.00 oz.
Demon Legs You see demon legs (Arm:9). It weighs 54.00 oz.
Soft Boots You see a pair of soft boots that is brand-new. It weighs 8.00 oz. regenerates mana 30 in 2 sec and hp 15 in 1 sec (for repair need 10000 gold coins and say !soft).
Blue Penknife You see whacking driller of fate. It weighs 3.00 oz. This nifty gadget can be used for many vital and less vital purposes. If its not jammed, that is.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !teambattle 10

 • Monster Pedestal and Players Online Box

  797
  Players Online

  1. Bije KluczykaLevel: (396)
  2. Sinbad SzefLevel: (392)
  3. Highscore EkLevel: (388)
  4. Al Capone HereLevel: (374)
  5. KluchaLevel: (374)
  Paintball Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar


  Check out the
  Character Market!