xxxxxxxxx
Fire Storm #1 (with fields)

<- Back


FIRE STORM Info
Fire Storm Event to event odbywający się codziennie o godzinie 08:00 | 13:00 | 19:00 Pojawia sie wtedy nastepujaca wiadomosc:
Firestorm Event wystartuje za 3 minuty. (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)" Udajemy sie wiec do pomieszczenia z eventami (kamien przy wejsciu do Fire Storm Eventu powinien zniknac) i wchodzimy do teleportu.

ENGLISH INFO
Fire Storm Event This event takes place every day at 08:00 | 13:00 | 19:00 It appears then the following message:
Firestorm Event will start for 3 minutes. (Entrance to the event is located in the depot for the teleporter labeled Events)" So we go to the room with eventami (stone at the entrance to the Fire Storm Event should disappear) and enter the teleporter.

Przenosi nas na arene Fire Storm, po wejsciu okreslonej ilosci graczy na arenie w losowym miejscu zaczynaja spadac z nieba ognie ktorych trzeba unikac kto zostanie trafiony ogniem odpada z eventu.

ENGLISH INFO
Takes us on arene Fire Storm, after entering a fixed amount of players in the arena at random they begin to fall from the sky to avoid the fires who will be hit by the fire is out of the event.

gracz, ktory przetrwa najdluzej automatycznie otrzymuje losowy przedmiot:

ENGLISH INFO
a player who survives the longest will automatically receive random item:
Rewards
Yalahari Mask You see a yalahari mask (Arm:5, magic level +2). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 35.00 oz.
Divine Plate You see a divine plate (Arm:13, protection holy -10%, death +10%). It can only be wielded properly by paladins. It weighs 75.00 oz.
Spellbook of Dark Mysteries You see a spellbook of dark mysteries (Def:16, magic level +3). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 28.50 oz. It shows your spells and can also shield against attack when worn.
Demonbone You see a demonbone (Atk:60, Def:40). It weighs 43.00 oz.
Firewalker Boots You see a firewalker boots (Arm:2, protection fire +3%) that is brand-new. It can only be wielded properly by players of level 130 or higher. It weighs 9.50 oz. Wearing these boots reduces the damage gotten from fiery ground.

 • Gamemaster: moze uruchomic event komenda !firestormstart
 • Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

  0
  Players Online

  1. Old ZeusLevel: (8)
  2. Sorcerer SampleLevel: (8)
  3. Paladin SampleLevel: (8)
  4. Knight SampleLevel: (8)
  5. Lady KosekLevel: (8)
  Zombie Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar