23.11.2015
Poprawiono pobieranie capa na dziwigniach z potionami i runami.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

410
Players Online

2. ProbandoLevel: (381)
3. GarciashaLevel: (368)
4. ZicaLevel: (341)
5. Amazing AdryLevel: (299)