6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

827
Players Online

1. Adaba KedabraLevel: (561)
2. PowergamingLevel: (504)
3. PankillerLevel: (492)
4. ComingLevel: (432)
5. Lece KnightemLevel: (415)
Ice storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar